TTB Aile Hekimliği Kolu: “Performansa ya da keyfi koşullara bağlı kalmadan yoksulluk sınırının en az iki katı tek ücret karşılığında, sağlık hizmetine uygun kamu binalarında, yeterli insan gücüyle güvenceli çalışmak istiyoruz.”

Fotoğraf: TTB

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bugün Ankara’da basın açıklaması yaptı.

Aile sağlığı çalışanlarının hakları için yıllardır sürdürdüğü mücadeleye yetkililerin “Sabredin, müjdeli haberlerimiz olacak” sözleri sonrası yapılan her yeni düzenlemenin, sağlık çalışanlarına ek görev ve sorumluluklar getirdiğini, hak kayıpların gidermek bir yana daha da artırdığını söylediler. Bunun son örneği olarak da 25 Ağustos 2022 tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni gösterdiler.

Talepler

Hekimler, taleplerini şöyle sıraladı:

  • Toplumun ayrımsız her kesimine, ihtiyaçları kadar, parasız, ulaşılabilir birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti kamu gücüyle yeterli düzeyde sunulsun istiyoruz.
  • Anayasa Mahkemesi’nin de hukuksuz bulduğu ceza puan sistemi ve muayene başına, şartlı ek ödeme yönetmeliklerinin iptal edilmesini; baskı, ceza, tehdit içeren iş güvencesini ortadan kaldıran, söz söyleme hakkını engelleyen kısıtlamaların son bulmasını istiyoruz.
  • Performansa ya da keyfi koşullara bağlı kalmadan yoksulluk sınırının en az iki katı tek ücret karşılığında, sağlık hizmetine uygun kamu binalarında, yeterli insan gücüyle güvenceli çalışmak istiyoruz.

Yönetmelik: Koruyucu yerine tedavi hizmeti

Açıklamada, içinde bulundukları koşulları da şöyle anlattılar:

“Son yönetmelikle birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinin esası olarak kabul edilen koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetleri özendirilerek hem muayene sayısına göre ek ödeme koşulu getirilmekte hem de hastanelerde yaşanan uzun randevu süreleri nedeniyle halkın yakınmalarını aile hekimleri üzerinden gidererek seçimlere hazırlık yapıldığı anlaşılmaktadır.

“Yeni ödeme yönetmeliği, aile hekimlerine ek ödeme yapılmasını Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunan ceza puanı koşuluna bağlayarak enflasyon karşısında yarı yarıya eriyen ücretlerinin artırılması ve hak kayıplarının giderilmesi yerine, yargı kararlarını hiçe sayarak ceza puanı almama koşulu getirilmiştir.

“Üstelik birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları arasında ek ödeme oranlarını ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyenleri için çok düşük tutularak emekleri yok sayılmış; aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren hizmetli sekreter ve diğer çalışanlarına ek ödeme vermek bir yana isimleri bile anılmamıştır.

“Aile sağlığı merkezi çalışanları iş güvencesinden yoksun hukuksuz ceza puanları, performans dayalı sözleşmeli çalıştırılırken bu durum karşısında sesini çıkarmaya çalışan birlikte mücadele eden sağlık çalışanlarına sözleşme feshi tehditleri devam ediyor.

“Uygunsuz kiralık binalar da, yetersiz insan gücüyle hizmet veren aile sağlığı çalışanlarına koruyucu sağlık hizmetleri yerine “Daha çok muayene yapın, tetkik isteyin, ilaç yazın” dayatmasında bulunuluyor.”

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…