Dünya Ekonomik Forumunun anketinde “iklim değişikliğinin yaşadığınız bölgedeki etkisi ne kadar şiddetli” sorusunu “çok şiddetli” veya “biraz şiddetli” olarak yanıtlayanlar en çok Meksika [%75] ile Türkiye ve Macaristan’da [74] yaşayanlar oldu.

Fotoğraf: Aşırı yağışlar sonrasında Karadeniz kıyısında sel ve heyelan/mei.edu

Dünya Ekonomik Forumu’nun yeni yayınlanan araştırmasının sonuçlarına göre, 34 ülkede, ankete katılan tüm yetişkinlerin yarısından fazlası (%56), iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgeleri halen ciddi bir biçimde etkilediğini söyledi.

Her ülkede on kişiden yedisinden fazlası (%71), iklim değişikliğinin önümüzdeki on yıl içinde bölgelerinde ciddi bir etki yaratmasını bekliyor. Üçte biri de (%35) 2047 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını düşünüyor.

Dünya Ekonomik Forumu ve araştırma kuruluşu Ipsos’un 22 Temmuz ve 5 Ağustos 2022 arasında ortaklaşa 34 ülkede 23 bin 507 yetişkinle gerçekleştirdiği son anketin başlıca bulgularından bazıları böyle.

“İnsanlar iklim krizini hissediyor
ve gelecekleri için kaygılanıyor”

Dünya Ekonomik Forumu Doğa ve İklim Merkezi Başkanı Gim Huay Neo, “İklim krizi yaşıyoruz. Anket sonuçları, dünyanın dört bir yanında insanların etkilerini bugünden hissettiklerini ve yarın gelecekleri için korktuklarını doğruluyor” dedi.

“Kriz herkesi etkiliyor. iklim değişikliğine uyum sağlamak ve aynı zamanda daha sağlıklı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gezegene yönelik eylemleri hızlandırmak ve ölçeklendirmek için birlikte çalışmak zorundayız. Birlikte çözümler yaratmamız ve bu krize etkin bir şekilde yanıt vermemiz gerekiyor.”

Herkes her yerde küresel
iklim değişikliğinden etkileniyor

Ankete katılanlara yöneltilen “Yaşadığınız bölgede iklim değişikliğinin şimdiye kadar ne kadar şiddetli bir etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz?” sorusunu kendi bölgelerinde iklim değişikliğinin etkisinin “çok şiddetli” veya “biraz şiddetli” olduğunu söyleyerek yanıtlayanlar en az İsveç (%25) ve İrlanda’da (%38), en çok Meksika (%75) ve Türkiye ile Macaristan’da (%74) yaşayanlar oldu.  Dünya ortalamasıysa yarıdan fazla (%56).

Ülkelerin 22’sinde yanıt verenlerin yarısından fazlası iklim değişikliğinden zaten ciddi şekilde etkilendiklerini belirtirken, dokuz ülkede – Meksika, Macaristan, Türkiye, Kolombiya, İspanya, İtalya, Hindistan, Şili ve Fransa – insanların üçte ikisinden fazlası zaten ciddi bir biçimde etkilenmekte olduklarını bildirdiler.

Herkes her şey daha kötüye gidecek diyor

Ankette ayrıca “İklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgenizde ne kadar ciddi bir etkisinin olmasını bekliyorsunuz?” sorusuna her ülkede yanıt verenlerin çoğunluğu 2030’a kadar ciddi bir biçimde etkilenmeyi beklediklerini söyledi.

10 ülkede, anketi yanıtlayanların en az beşte dördü önümüzdeki on yıl içinde “çok şiddetli” veya “biraz şiddetli” etkiler bekliyor.

Listenin başında Portekiz (%88), Meksika, Macaristan (%86), Türkiye, Şili (%85), Güney Kore, İspanya (%83), İtalya (%81), Fransa ve Romanya (%80) var. Önümüzdeki on yılda şiddetli iklim etkilerine ilişkin beklentilerin en düşük olduğu ülkelerse Malezya (%52), Çin (%55), İsveç, (%56), Tayland (%57) ve Suudi Arabistan (%60).

Anketin yapıldığı tüm ülkelerde ortalama yüzde %71 iklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgelerinde çok veya bir şekilde şiddetli bir etkiye sahip olmasını beklediklerini söyledi (%30 “çok şiddetli” ve %41 “biraz şiddetli”). Bu, iklim değişikliğinin yaşadıkları yerde zaten ciddi bir etkisi olduğunu söyleyenlerin oranında %15 artış yansıtıyor. Fark en yüksek İsveç (%31) ve Portekiz’de (%30).

“İklim değişikliği bizi yerimizden edecek” diyenler

Katılımcılara ayrıca “Önümüzdeki 25 yıl içinde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kendiniz ve ailenizin evinizi terketme olasılığının ne kadar olduğunu söylersiniz?” diye soruldu.

Ankete katılan 34 ülkede ortalama her üç kişiden birinden biraz çoğu (%35), önümüzdeki çeyrek yüzyılda iklim değişikliği nedeniyle kendilerinin veya ailelerinin evlerini terk etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin yerinden edilmeyi tetiklediğinin düşünüldüğü ülkeler büyük bir farkla Hindistan (%65) ve Türkiye (%64) oldu. Ancak, Malezya (%49), Brezilya (%49), İspanya (%46) ve Güney Afrika’da (%45) ankete katılanların neredeyse yarısı da bu kaygıları paylaştı. Buna karşılık İsveç’te (%17), Arjantin’de (%21), Hollanda’da (%21) ve Polonya’da (%23) dört kişiden birinden daha azı evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını düşünüyor

İklim değişikliğinin ciddi etkileriyle ilgili rapor edilen ve beklenen deneyimler, küresel olarak demografik değişkenler arasında çok az farklılık gösterirken -kadınlar küresel olarak ortalama olarak erkeklerden biraz daha kötü iklim etkileri bildirmiş ve beklemiş olsa da – iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilme olasılığı beklentisi yaşla birlikte önemli ölçüde azalıyor. Küresel ölçekte, 35 yaşın altındakilerin %43’ü ve 35-49 yaş arasındakilerin %37’si, iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki 25 yıl içinde taşınmaları gerekeceğini söylerken 50 ila 74 yaş arasındakilerin sadece %25’i bu endişeleri paylaşıyor.

Anket hakkında

Bu bulgular, 22 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında 34 ülkeyi kapsayan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Malezya, Güney Afrika ve Türkiye’de 18-74, Tayland’da 20-74, Tayland’da 21-74, Endonezya’da 21-74 ive diğer ülkelerde 16-74 in 27 yaşları arasındaki 23 bin 507 yetişkin arasında gerçekleştirilen  bir Ipsos anketinden edinildi.

Ipsos Hakkında

Ipsos, 90 piyasadaki varlığı ve 18 binden fazla çalışanıyladünyanın üçüncü büyük piyasa araştırma şirketi. 75 iş çözümü ile dünya çapında 5 binden fazla müşteriye hizmet veriyor. 1975’te Fransa’da kurulan Ipsos, 1 Temmuz 1999’dan beri Euronext Paris’ listesinde yer alaıyor.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…