Öğretmenlik alan bilgisi sınavlarında düşen ortalamayı değerlendiren Eğitimci Turan “İyi öğretmen yetiştiremiyoruz. Formasyon lağvedilmeli” dedi

Öğretmenlik alan bilgisi sınavlarında doğru çözme ortalamaları geçen yıla göre düştü. 16 branşta yapılan sınavın sonuçları, 12 branşta düşüş olduğunu gösterdi. 2017’de doğru soru çözme ortalaması en yüksek olan rehber öğretmenlikte de 2018 yılında 5 soruluk gerileme yaşandı. Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin Turan ile bu sonuçların ne anlama geldiğini ve ne yapılması gerektiğini konuştuk.

İletişim sorunu

“Hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın hem ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavların hangi taksonomiye göre hangi düzeyde sorulduğunu bilmiyoruz” diyen Turan şunlşarı söyledi: “Temel sorun bunları yetiştiren öğretmen eğitim fakülteleri. Benim şahsi kanaatim şu; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu yani öğretmen yetiştirme kurumları ile ÖSYM arasında bir koordinasyonsuzluk var. Bir taraftan öğretmen yetiştirme müfredatı, bir yandan Milli Eğitim Bakanlığını’nın lise müfredatı, bir taraftan da ÖSYM… Bu üç kurum birbirleriyle çok etkili çalışmıyor diye düşünüyorum. Milli eğitim Bakanlığı’nın yetiştirme düzeni ile ÖSYM’nin sorularının örtüşüp örtüşmediği konusunda şüphelerim var. Şöyle ki lise üç ve dördüncü sınıflar tamamen test endeksli eğitim alıyorlar. Aslında fiiliyatta lise üç ve dört yok gibi.”

Müfredat çelişkisi

Soruların hangi standarda göre oluşturulduğunun paylaşılmadığını belirten Turan “Yani bu kötü oluşunun sebebi aslında öğretmen yetiştiren kurumların kalitesizliğinden mi kaynaklanıyor ya da milli eğitim bakanlığının müfredatından mı kaynaklanıyor ya da ÖSYM’nin sormuş olduğu soru tarzından mı kaynaklanıyor bunların sanırım etraflıca ve bilimsel olarak analiz edilmesi gerekiyor. Bunlar paylaşılmıyor kamuoyuyla. Paylaşılsa daha rasyonel daha bilimsel daha akademik yorumlar yapabiliriz. Ama görüntü şu iyi öğretmen yetiştiremiyoruz. Lise müfredatı zayıf veya verilemiyor ya da alınamıyor öğrenciler tarafından” dedi.

Formasyon lağvedilmeli

Eğitim fakülteleri dışında pedagojik formasyon alınarak öğretmen olmaya hak kazanma ile ilgili sorumuza da Turan şu şekilde cevap verdi: “Formasyon bence çok gereksiz bir kurumdur. Bence bir an önce lağv edilmesi gerekir. Çünkü Talim Terbiye Kurulunun kararına göre eğitim fakültesi dışından da hemen hemen tüm fakülte mezunları öğretmen olarak atanabilir pedagojik formasyon alması koşulu ile.

Pedagojik formasyon kapatılmalıdır. Ancak kişi atandıktan sonra formasyon almalıdır. Örneğin fen edebiyat fakültesi, tarih bölümünü bitirmiş bir kişi öğretmenliğe ataması yapılır gerekli sınavları geçer, geçtikten bu kişi MEB’in belirlediği bir üniversitede formasyon alabilir böylece hem iş ticarete dökülmemiş olur hem de insan ve zaman israfı önlenmiş olur. Sonuçta bunlar 4 yıllık lisans eğitimi almış aslında iyi bir eğitim almış tarih eğitimi almış ama tarih öğretmeni yapacaksanız 12 kişilik gruplarla almanız lazım. Yani iyi bir pedagojik formasyon verebilmek için azar gruplarla almanız lazım. Bu da teorik olarak mümkün olmadığına göre nitelik düşüyor.”

Kaynak: Birgün (Sultan Soysal’ın haberi)

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…