Bu soruya kim ‘Hayır’ cevabı verebilir ki? Elbette açılmalı.

Toplumun geleceği çocuklarımıza yüz yüze bir eğitimin sağlanamaması öncelikle fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz olarak etkilemekte ve sonradan telafisi imkansız birçok başka sorunun yaşanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle kısıtlama ve kapanma önlemlerine okulların en son dahil edilmesi ve koşulların iyileşmeye başlamasıyla ilk olarak eğitim ve öğretimin açılmasının gerekli olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Uzaktan eğitimin sürdürülmesine karşı çıkışların ise başlıca gerekçesi elbette Covid-19 salgınına yönelik gerekli ve yeterli önlemin alınamayacak olması ve bu durumun yaşamaya başladığımız 4. Piki daha da güçlendirecek olmasıdır.

Bu dönemde okulların açılarak, yüz yüze eğitimin başladığı ülkelerde maske, mesafe, hijyen ve havalandırma kuralları uygulanarak başarılı olunduğu görülmüştür. En üst seviyede tam aşılanma ile gerekli yapısal ve teknik düzenlemelerin sağlanması ve bu işleyişin okula ulaşım ile aileleri de kapsaması ile çocuklarda ve okul çalışanlarında enfeksiyon oranlarının toplum genelindeki oranlardan düşük olmasının sağlandığı görülmüştür.

Dolayısıyla yapılması gerekenleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak önemlidir.

TTB yaptığı açıklamaların yayınladığı raporların sonuncusunu 01.09.2021’de, 13 no’lu pandemi bülteninde ‘Okullar açılırken’ başlığıyla yapmış ve pandemi süresince tüm okullarda sürekli alınması gereken 13 önlemi sıralamıştır.

Eğitim Sen yaptığı açıklamalarla, okulların açılmasına kısa süre kaldığı bu günlerde alınması ve uygulanması gereken önlemlerin alınıp alınmadığını sürekli Bakanlığa sormaktadır.

Veli Der  ‘Yüz yüze eğitim başlasın’ kampanyası başlatmış ve bunun için önlemlerin hayata geçirilmesini istemektedir.

Sorunla doğrudan ilgili uzmanlık derneği olan Klimik 22.08.2021 tarihinde eğitimin açık kalabilmesinin uygun önlemlerin alınmasına bağlı olduğunu ifade ettiği bir açıklama yapmıştır. Buna göre 17 maddede zorunlu önlemleri sıralamıştır.

TSE hem okullar için hem de Yükseköğrenim kurumları için ‘Okulum temiz’ belgelendirmesi alınmasının koşullarını anlatan ayrıntılı bir kontrol kılavuzu yayınlamıştır.

Sağlık Bakanlığı‘nın 29.06.2021’de yenilediği Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin 78. Bölümünde okul içindeki bütün alanları kapsayan bir önlemler listesi yayınlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı açılmanın koşullarını açıklamış ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde hazırlanan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.

Sonuç olarak bütün yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşlar okulların açılması için gereken koşulları ayrıntılarıyla tarif etmişlerdir. Esas mesele bu önlemlerin uygulanıp uygulanmadığının nasıl denetleneceği ve sonuca göre nasıl müdahale edileceğidir.

Bu koşulların denetimi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı okullara yönelik Kovid-19 önlemleri için ‘elektronik takip sistemi’nin hazır olduğu ve tüm ilçe ve il Milli Eğitim müdürlüklerinin bu denetimi yapacaklarını açıklamıştır. Bu denetimin nasıl yapılacağı, hangi periyodlarda yapılacağı, sonuçlarının nasıl paylaşılacağı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu yazının amacı yüz yüze eğitime geçildiğinde sayılan bütün önlemlerin hayata geçirilmesinin denetimi ile ilgili olarak bir öneride bulunmaktır.

Denetimi yapılacak 81 ilin çok sayıda okulu, özel olanı, devlet okulu, şehirde olanı, köy okulları, yani koşulları çok farklı çok fazla sayıda eğitim kurumu bulunmaktadır.

Bu denetimi her bir okulun çalışanları, eğitim görenleri yani orada yaşayanları yapmalıdır. Yaşadıkları, çalıştıkları ortamın tehlikelerine maruz kalanlar, öğrenciler, öğretmenler, okulun çalışanları ve veliler yani alanın sahipleri yapmalıdır.

Peki bu denetimler hangi periyotta yapılmalıdır? Yani yapılan bir denetim ne zamana kadar geçerli olacaktır? Bu denetimler yapıldıktan sonra dosyalara konulup raflarda yerini alması için yapılmayacak. O günü anlatacak, mümkün olan her zaman yapılacak, rutin olacak, bugün bu okulun sağlıklı ve güvenli bulunması sürekli böyle kalacağının garantisi değildir.

Peki bu denetimler nasıl yapılacaktır? Yukarıda sayılan ve çok daha fazlası olan raporlardan ya da açıklamalardan bir kontrol listesi hazırlanabilir.

Örneğin Klimik’in saydığı 17 madde Ek-1’deki gibi bir kontrol listesi haline getirilebilir.

Ya da son olarak  Milli eğitim bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberden Ek-2’deki gibi bir kontrol listesi oluşturabiliriz.

Öğretmenler, öğrenciler, okulun çalışanları, veliler yapacakları Evet/Hayır sorgulamasıyla okulları hakkında Covid-19’a ilişkin bir değerlendirme yapacaklardır.

‘Benim okulum sağlıklı ve güvenlidir’ ya da ‘Benim okulum sağlıklı ve güvenli değildir’

Evet’lerin varlığı mutlak bir sağlık ve güvenlik garantisi olmayacak elbette ama ‘kabul edilebilir’ bir çalışma ve eğitim faaliyeti ortamını ifade edecektir.

Hayır’lar varsa kesinlikle bir ‘sağlıksızlık ve güvensizlik’ işareti olacaktır. Bu sonuç, okulda yüz yüze eğitim hizmeti sürdürülürse enfeksiyonun hızla yayılması anlamına gelecek ve dolayısıyla Bakanlığın yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için uygun koşulları sağlamaya yönelik neleri yapması gerektiği belirlenmiş olacaktır.

Eklerde örnek olarak hazırlanmış taslak kontrol listeleri, ortak bir çalışmayla son haline getirilir, elektronik ortamlarda kullanıma hazırlanabilir. Yaygın kullanımları için Bakanlığın ve eğitim iş kolundaki sendikaların kamuoyunun paylaşımına açık sitelerine yüklenebilir, yetkililerin çözüm için müdahale edebileceği, iyileştirme adımlarının izlendiği, sonuç olarak çok daha şeffaf ve güvenilir bir sürecin önü açılmış olur.

Pandemi sürecin başından beri hayatımızın merkezine oturdu, yaşam biçimimizi, alışkanlıklarımızı değiştirdi, birçok faaliyeti değiştirmeye de devam ediyor. Çocuklarımızın yüzyüze eğitimlerinin başlaması dolayısıyla okulların denetimine ilişkin bu önerinin belki de tartışılması ve hayata geçirilmesinin zamanı gelmiştir.

Kaynak: https://www.meslekhastaligi.net/okullar-acilmali-mi/
  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…