Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte ÖSYM, sınav faaliyetlerinin yürütülmesi için şirket kurabilecek, şirketlere ortak olabilecek.

ÖSYM’nin Teşkilat Yasası’nı baştan aşağı değiştiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖSYM, sınav faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kuracağı veya ortak olacağı şirketler eliyle yürütebilecek.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, ÖSYM Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler özetle şöyle:

– Aralık 2016’da yasaya eklenen, “elektronik ortamda her bir adaya aynı veya farklı zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru sayısının ve soruların niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan” bireyselleştirilmiş sınav uygulaması kaldırıldı.

– Yeni kararname ile ÖSYM’ye, faaliyetleriyle ilgili olarak şirket kurma ve kurulmuş şirketlere ortak olma hakkı tanındı. ÖSYM, sınav faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kuracağı veya ortak olacağı şirketler eliyle yürütebilecek. Şirket kurulmasına veya kurulu şirketlere ortak olunmasına cumhurbaşkanı karar verecek.

Başkan için kriter yok

– ÖSYM Başkanı’nın, devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, YÖK’ün önereceği üç aday arasından müşterek kararname ile dört yıllığına atanacağına ilişkin madde de teşkilat yasasından çıkarıldı. Başkan atamasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama yeni kararnamede yer almadı. Başkanın, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede ücretsiz izinli sayılması, özlük haklarının devamı, görev süresi dolduğunda üniversitesine dönmesi, görev süresi dolmadan görevine son verilememesi gibi maddeler de yeni kararnamede yer almadı.

– Eski yasada ÖSYM Başkan yardımcıları, devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından olmak üzere iki tane atanıyordu. Yeni kararname ile ÖSYM Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere en az biri devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından üç başkan yardımcısı atayacak.

– ÖSYM Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Devlet Personel Başkanlığı temsilcisi çıkarıldı. Onun yerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilci getirildi.

– ÖSYM Yönetim Kurulu, artık sadece sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli ilkeleri belirleyecek.

– Doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında kararlar alacak yönetim kurulu, bu kararları artık cumhurbaşkanına sunmak zorunda olacak. Yönetim kurulu, ayrıca başkanlığın sınav faaliyetleri ile ilgili olarak kuracağı veya ortak olacağı şirketler için de cumhurbaşkanına teklifte bulunacak.

– ÖSYM temsilciliklerinin açılacağı yer ve sayılarına cumhurbaşkanı karar verecek. Elektronik sınav merkezlerinin açılacağı yerler ise yönetim kurulu kararıyla belirlenecek.

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…