”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır!

Organize suç örgütü lideri Çakıcı’ya verilen süresiz sağlık kurulu raporu ile ilgili olarak TTB’den açıklama yapıldı.

TTB açıklamasında, “Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde düzenlenmiş görünen ‘Süresiz Sağlık Raporudur’ başlıklı belge elektronik ortamda ve bazı medya organlarında yaygın biçimde dolaşımdadır.

Söz konusu rapor, tanı ve tedavi sürecine dair herhangi bir tıbbi bulgu içermediği gibi, raporun dili ve üslubu hekimlik ve sağlık ortamında bugüne kadar verilmekte olan rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte, ‘usule ve fenne’ uygun düşmemektedir.

Bu nedenle söz konusu ‘belgenin’ ilgili hastanede gerçekten düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun Cumhuriyet Savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu hususta Bakanlığınız herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedilikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.” denildi.

Ayrıca Türk Tabipleri Birliği  raporda; “yaş, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliği” dikkate almadan maphusluk ortamında bulunan herkesin her koşulda sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.

 

http://ozgurdenizli.com/cakiciya-sinirsiz-ziyaret-izni-verildi-cakiciya-sinirsiz-ziyaret-izni-verildi/

 

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…