Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, 2019-2021 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı.Orta Vadeli Program (OVP), Yeni Ekonomi Programı (YEP) ismiyle hazırlandı.

Albayrak’ın açıklamaları şöyle:

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ötesinde politikalar değişikliği için buradayız

Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi. Bu yüzden adına Yeni Ekonomi Programı dedik. Ekonomi 2002’den 2013’e kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Enflasyon tek haneye indi, 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Büyüme sadece kamuyla değil özel sektör kanalıyla yakalanmış, kamu finansmanı sorun olmaktan çıkmıştır. 2013’ten sonra Türkiye’nin iç ve dış sınamalara maruz kaldığına hepimiz şahit olduk. Mayıs sonu Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17/25 Aralık sonrasında 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu. Ekonomik yaptırımların adeta silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos’ta Türkiye olarak biz de bu sürecin bir parçası olduk. Ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Ekonominin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız tedbirleri aldığımız sürece direncimiz de en üst düzeyde olacak. 

Progamın temel sloganı, “dengelenme, disiplin ve değişim” olarak açıklanırken AKP’nin başarısız ekonomi yönetiminin suçu Gezi direnişine ve “planların hayata geçmesine fırsat vermeyen dış güçlere” yıkıldı.

Albayrak, büyümeyi 2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3, 2020 için yüzde 3.5 ve 2021 için yüzde 5 olarak öngördüklerini açıkladı.

Enflasyon hedefleri de 2018 için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 için yüzde 9.8, 2021 için yüzde 6.0 oldu.

Bütçe açığının GSYH’ye oranı hedefi; 2018 için yüzde 1.9, 2019 için yüzde 1.8, 2020 için yüzde 1.9, 2021 için yüzde 1.7 oldu.

İşsizlik hedeflerini 2018 için yüzde 11.3, 2019 için yüzde 12.1, 2020 için yüzde 11.9, 2021 için yüzde 10.8 olarak açıklayan Albayrak, çift haneli işsizlik oranı vadetmiş oldu.

KAMU ÇALIŞANLARINA ESNEK ÇALIŞMA, BES DAYATMASI, KIDEM TAZMİNATINDA DÜZENLEME…

Hazine ve Maliye bakanlığının internet sitesinde yer alan “Yeni Ekonomi Programı

– Dengelenme, Disiplin, Değişim 2019-2021 (OVP)” başıklı belgede ayrıntılarına ulaşılabilen programda, çalışma hayatına ilişkin işçi ve emekçileri yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeler arasında kamu çalışanlarına esnek çalışma ve kıdem tazminatında değişiklik gibi önemli başlıklar var. Öte yandan yurttaşın cebinden çıkan vergilere ilişkin de önemli düzenlemeler yapılmış durumda.

Programda geçen ilgili ifadeler şöyle:

Kamu kurumlarında esnek çalışma:

“■ Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacaktır. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacaktır. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacaktır.

■ Yargıda hedef sürelerin belirlenmesi gibi çalışmalarla performans esaslı izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.”

Bireysel emeklilik dayatması:

“■ Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecektir.”

Kıdem tazminatında değişiklik:

“■ Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir.”

İthal ürünlere ek vergiler:

“■ Lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacaktır.”

Yeni HES, RES ve termik santraller geliyor:

“■ Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi desteklenecektir.”

Kaynak: Evrensel ve Artı Gerçek

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…